TOXIC KITTY
SWEET BITES

TOXIC KITTY: Chaqueta ( 1L$)
http://slurl.com/secondlife/The%20Playground/195/133/28

SWEET BITES: Shorts Pink (1L$)
http://slurl.com/secondlife/Barcelona%20Virtual/161/76/24

NC PARIS FASHION
NC PARIS FASHION: Golden Paris girl dress (group gift)
http://slurl.com/secondlife/NCparis%20Fashion%20Region/104/93/25

NC PARIS FASHION: Ruban dress Glitter red (group gift)
http://slurl.com/secondlife/NCparis%20Fashion%20Region/104/93/25
FRENZY
FRENZY: Conjuto ( Lucky Chair)
http://slurl.com/secondlife/Harbourtown/72/38/29

THALIA´S FASHION
THALIA´S FASHION: Vestido (group gift)
http://slurl.com/secondlife/Thalia/111/76/25

THALIA´S FASHION: Vestido (group gift)
http://slurl.com/secondlife/Thalia/111/76/25

THALIA´S FASHION
SHANIA´S SOCK SHOP
THALIA´S FASHION: Vestido (group gift)
http://slurl.com/secondlife/Thalia/111/76/25


SHANIA´S SOCK SHOP: Medias 1L$
http://slurl.com/secondlife/The%20Whisper/146/159/21THALIA´S FASHION
ELYMODE
ANALOG DOG
THALIA´S FASHION: Conjunto (group gift)
http://slurl.com/secondlife/Thalia/111/76/25

ELYMODE: Medias (free)
http://slurl.com/secondlife/Boots/157/51/28

ANALOG DOG: Cabello (free)
http://slurl.com/secondlife/Analog%20Dog%20Hair/95/189/22


LO* MOMO


LO* MOMO: Group gif
http://slurl.com/secondlife/petit%20pas/118/45/24

0 comentarios: